سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تفکر ناب

گفتگوی گروه ایران اسلامی با گروه 1+5 در استانبول ترکیه

 

اندیشه روشنایی بخش حضرت امام خامنه ای (حفظ الله تعالی) در مطرح کردن

سال 1391 بعنوان  تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی

بار دیگر بدخواهان  و زشت سیرتان را به تکاپو واداشت تا آنجا که

دشمنان  بشریت و دین حق ؛ مرعوب تفکر ناب مقام عظمای ولایت

گشتند ودر نشست استانبول با پذیرش حقوق ایران اسلامی دست به

تخریب موانع پوشالی خود ساخته زدند .

آنان بار دیگر با اندیشه ای مواجه شدند  که ضربات تحریم هایشان

را خنثی و بی اثر نمود .

هم اینک این گروه خبیث خود را در مقابل تفکری الهی  می بینندکه

نای مقابله و یارای ایستان با پاهای سست و زبان الکن را ندارند .

 

چند قلدر لایقل ؛ که می پندارند جهان از آن آنهاست اینک دست به

عقب نشینی زده و پتک سنگین شکست سیاسی و اقتصادی بر سر

خود را گوییا حس کرده اند .

گروه بد کردار اینبارگویا فهمیده اند  که تولید ملی و حمایت از کار

وسرمایه ی ایرانی یعنی منزوی شدن حاکمان زشت خوی غربی و

مرعوب شدن در برابرملت خود وامت اسلامی به همین جهت روی

به گفتگویی آوردند که بیش از این منافع خود و کشورشان  دچار

خسران نشود .

و این سان راهی برای نجات خود برگزیدند ؛ چون تحریم با درایت

ولی امر مسلمین به انتهای بی راهه خود رسید .

آنگاه در پی چاره درنشست استانبول شدند وبا ژستی بشردوستانه

گفتگو را نیاز حل مسئله هسته ای دانستند .

هرچند به این قبیله ای فتنه و دشمنان الهی وبشریت نمی توان امید

اصلاح داشت ؛ اما می توان آنان را بدست خود نیست کرد .

واین سان کلام راه گشای وحق؛ولایت مطلقه فقیه نتیجه اش پذیرش

گفتگو و حقوق ایران اسلامی و ادامه راه از سوی شیطان صفتان و

پایمال کننده گان حقوق ملت ها گردید .

باشد تا نتیجه نهایی ایستادگی وتبعیت از حضرت امام خامنه ای رهبر

فرزانه و حکیم در برابر ددان عزت و سرافرازی و شکوفایی ورسیدن

به قلل افتخار باشد . انشاءالله

 

و مکرو مکرالله والله خیرالماکرین